Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.societasfff.fi/

Description

Societas pro Fauna et Flora Fennica myöntää apurahoja etupäässä Suomen eläimistöä ja kasvistoa koskevaan tutkimukseen. Muilta osin tasaväkisten hakijoiden välillä suositaan seuran jäseniä. Pro gradu -työtä varten myönnetään yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 2000 euroa. Väitöskirjatyötä varten myönnetään enintään 6 kuukauden ajalle yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on 1750 euroa kuukaudessa. Työskentelyapurahan lisäksi väitöskirjatyön tekijät voivat hakea enintään 2000 euron suuruista summaa materiaali- ja matkakustannuksia varten. Ahvenanmaan luontoa koskevaa ja Nåtön biologisella asemalla tapahtuvaa pro gradu-työtä varten myönnetään kolme enintään 2000 euron suuruista apurahaa.

Application guidelines

Hakemus tehdään sähköisesti, täyttämällä tätä tarkoitusta varten oleva e-lomake. Tämä lomake, joka löytyy seuran verkkosivuilta, aktivoituu hakuajan alkamisen jälkeen. Hakemukseen tulee sisältyä tutkimussuunnitelma, kustannusarvio ja ansioluettelo. Lisätietoja: http://www.societasfff.fi/apurahat?lang=fi

Application period

15.09.2021 - 15.10.2021

Contact information

Henry Pihlström, sihteeri
henry.pihlstrom(at)helsinki.fi

Categories