Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.helsinki.fi/lammi/lbays

Description

Säätiö tukee Lammin biologisella asemalla tehtävää tutkimusta. Apurahoja myönnetään vähintään 2.000 euroa yksittäisen apurahan ollessa 500-1.500 euron suuruinen. Apurahoin tuetaan Lammin biologisella asemalla tehtäviä pro gradu -tutkielmia sekä rahoitetaan väitöskirjatutkimusten kustannuksia.

Application guidelines

Apurahoja haetaan säätiön hallitukselle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi ainakin tutkimuksen otsikko, hakijan henkilötiedot, tutkimukseen saatu ja haettu muu rahoitus sekä opinnäytetyön ohjaaja ja hänen yhteystietonsa. Liitteeksi tulee laittaa maksimissaan kahden sivun mittainen tutkimussuunnitelman tiivistelmä. Hakemukset toimitetaan osoitteella: Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö, Pääjärventie 320, 16900 Lammi, tai sähköpostitse: janne.sundell(at)helsinki.fi.