Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Apurahat pankkitoimintaan, talouselämään, yhteiskuntatieteisiin tai juridiikkaan liittyvän opetus-, tutkimus- ja julkaisutoiminnan edistämistä varten sekä rahamarkkinoiden kehittämiseen. Käytännössä apurahoja jaetaan pääasiassa taloustieteisiin ja juridisiin, erityisesti rahoitusalaan liittyviin tieteellisiin tutkimuksiin, ei kuitenkaan varsinaiseen opiskeluun eikä perustutkinnon suorittamiseen liittyvän lopputyön/Pro gradu -työn tekemiseen. Käytännössä työt ovat olleet usein väitöskirja- tai lisensiaattitöitä. Tänä vuonna säätiö toivoisi saavansa hakemuksia erityisesti reaaliaikaista datataloutta ja sitä kautta finanssialan ja sen työmarkkinoiden kehitystä koskevista tieteellisistä tutkimuksista. Säätiö ei tue matkakuluja. Apurahojen saajille ilmoitetaan kirjeitse henkilökohtaisesti.

Application guidelines

Säätiöllä ei ole kotisivua Internetissä. Hakuajasta ilmoitetaan ainoastaan Aurora-tietokannassa. Erillistä hakulomaketta ei ole saatavilla, mutta lähetä hakemus tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla.

Lähetä word-tiedostona kooste (enintään kaksi sivua), jossa kerrot
1) Tutkimuksen tarkoitus ja suorituspaikka
2) Tutkimuskysymykset
3) Tutkimusmenetelmä
4) Työn tieteellinen uutuusarvo
5) Apurahan käyttötarkoitus ja haettavan apurahan määrä
6) Opintojen/tutkimuksen arvioitu valmistumisaika

Tämän lisäksi liitä mukaan yhteystietosi, ansioluettelosi, tutkimustiivistelmä, tutkimussuunnitelma, väitöskirja- tai lisensiaattitutkimuksessa ohjaajan lausunto sekä mahdolliset suositukset.

Lähetä hakemus sähköpostitse liitteineen osoitteeseen nordeapankinsaatio(at)nordea.com. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse alla olevaan osoitteeseen. Postitse lähetettävissä hakemuksissa riittää postileiman päiväys 17.10.2018.

Application period

17.09.2018 - 17.10.2018

Contact information

Nordea Pankin säätiö
Sanna Niinikoski-Sandberg
Satamaradankatu 5
VV5305
00020 Nordea

s-posti: nordeapankinsaatio(at)nordea.com

Asiamies Sanna Niinikoski-Sandberg
puh. 09 5300 6978

Sihteeri Outi Arvila
puh. 09 5300 6532

 

Nordea Pankin säätiö sr noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuojaselosteen voi pyytää osoitteesta nordeapankinsaatio(at)nordea.com.

Categories