Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.paavonurmensaatio.fi

Description

Paavo Nurmen säätiö myöntää apurahoja sydän- ja verisuonisairauksien tutkimusta varten Suomessa. Apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia koskeviin hankkeisiin seuraavin edellytyksin:

1. Säätiö voi harkintansa mukaan myöntää kaksivuotisen suurapurahan (50.000 euroa/vuosi) erityisen ansiokkaalle säätiön tarkoitusperiä tukevalle hankkeelle

2. Varttuneemmille (LT/dosentti) kliinikkotutkijoille voidaan myöntää apurahoja (4.000-4.500 euroa/kk), jotka mahdollistavat kokopäivätoimisen keskittymisen tutkimustehtäviin (virkavapaana omasta ansiotyöstä) 2 – 6 kk ajaksi

3. Nuoremmille, väitöskirjatyötä tekeville tutkijoille voidaan myöntää 11.000–22.000 euron suuruisia apurahoja, jotka mahdollistavat 6-12 kuukauden kokopäivätoimisen tutkimustyön. Apurahoja ei myönnetä palkallisessa tehtävässä toimiville.

4. Lisäksi voidaan myöntää matka-apurahoja lääketieteelliseen kongresseihin. Matka-apurahan saamisen edellytyksenä on tieteellinen esitys (suullinen tai posteri) kongressissa.

Application guidelines

Apurahojen haku ja lisätietoa osoitteessa http://www.paavonurmensaatio.fi/apurahat.htm.