Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistäviin tutkimuksiin ja muuhun terveyttä edistävään toimintaan. Tuen kohteita voivat olla muun muassa terveysliikunta, terveyttä edistävä ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin ja muiden päihteiden käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen, mielenterveyden edistäminen ja ympäristöterveyden edistäminen (ml. rakennusten aiheuttamien terveyshaittojen torjuminen). Lisätietoja säätiön aiemmin jakamista apurahoista löytyy säätiön kotisivuilta. Vuodelle 2019 tehtävissä apurahapäätöksissä tullaan antamaan erityistä painoarvoa niille tutkimuksille tai hankkeille, joissa käsitellään lasten terveyskäyttäytymisen ja terveyden vaikutusta myöhemmin elämässä.

Application guidelines

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään (https://www.apurahat.net/jvs). Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Täytetty hakemuslomake liitteineen on lähetettävä apurahajärjestelmän kautta säätiölle, jolloin sen tiedot siirtyvät säätiön apurahajärjestelmään. Kaikki hakemukset tehdään järjestelmän kautta. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa.

Application period

01.09.2018 - 30.09.2018

Contact information

Yhteydenotot ensiisijaisesti sähköisesti apurahajärjestelmän “viestit”-toiminnon kautta tai sähköpostitse osoitteeseen
apurahat(at)juhovainionsaatio.fi

Categories