Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Säätiö myöntää apurahoja kansanterveyttä ja terveitä elämäntapoja edistävään tutkimukseen ja toimintaan. Tuen kohteita ovat erityisesti terveysliikunta, terveellinen ravitsemus, tupakoinnista ja alkoholin käytöstä johtuvien terveyshaittojen torjuminen sekä mielenterveyden ja ympäristöterveyden edistäminen.

Säätiön myöntämät apurahat ovat henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, post doc-tutkijan apurahoja, ryhmille myönnettäviä hankeapurahoja sekä apurahoja terveyttä edistävään toimintaan. Terveyttä edistävään toimintaan voi saada säätiön apurahoja vain edellyttäen, että siihen liittyy tieteellinen tutkimusosio ja/tai arviointi hankkeen vaikuttavuudesta ja hyödyistä.

Application guidelines

Hakemus on tehtävä säätiön kotisivuilla saatavilla olevaan apurahajärjestelmään. Hakemuksen tai osan siitä voi tehdä myös englannin kielellä. Kaikki hakemukset liitteineen tehdään järjestelmän kautta. Säätiö ei vastaanota hakemuksia muussa muodossa.

http://juhovainionsaatio.fi/fi/apurahan-hakijalle/

Application period

01.09.2019 - 30.09.2019

Contact information

Yhteydenotot ensiisijaisesti sähköisesti apurahajärjestelmän “viestit”-toiminnon kautta tai sähköpostitse osoitteeseen
apurahat(at)juhovainionsaatio.fi

Categories