Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.waldeninsaatio.com

Description

Juuso Waldenin säätiö myöntää apurahoja suomenkielisen nuorison ammattiin (siihen luettuna yrittäjäksi) valmistumista varten. Osa apurahoista varataan kokonaan ulkomailla tutkinnon suorittaville ja osa vähintään yhden lukukauden kestävään vaihto-opiskeluun. Säätiö haluaa erityisesti tukea myös opiskelua, joka tähtää luonnonvarojen suojeluun ja uusiutumiseen Suomessa.

Application guidelines

Hakemukset laaditaan lomakkeelle, joka löytyy säätiön WWW-sivuilta: http://www.waldeninsaatio.com/hakemuslomake.htm. Hakemuksessa on täydellisten henkilötietojen lisäksi mainittava yksityiskohtaisesti se tarkoitus, jonka toteuttamiseen apuraha aiotaan käyttää, haettavan apurahan suuruus sekä selvitys suoritetuista opinnoista (ylioppilailta päästötodistus ja ylioppilastodistus) ja käytännöllisestä toiminnasta. Ulkomailla opiskelevia pyydetään antamaan selvitys tutkinnon vastaavuudesta Suomessa tai suoritettavien opintojen liittymisestä Suomessa suoritettavaan tutkintoon, sekä ulkomailla opiskelun kesto.

Säätiö suuntaa apurahansa nimenomaan vähävaraisille opiskelijoille. Tämän vuoksi niin hakijan kuin hänen vanhempiensakin tulotasojen tulee käydä ilmi hakemuksesta. Vanhempien tulot on ilmoitettava, vaikka hakijalla olisi oma perhe. Yliopisto- ja korkeakouluopintojen kohdalla apuraha on tarkoitettu niille hakijoille, jotka suorittavat perustutkintoa (esim. kandidaatti- tai maisteritaso).

Hakemus lähetetään postitse osoitteeseen: Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö, PL 157, 00251 Helsinki.