Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

https://www.onkologiayhdistys.fi/fin/

Description

Suomen Onkologiayhdistys ry julistaa haettaviksi:

1) Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakemukselle eduksi. Apurahoja myönnetään 3.000–10.000 euron suuruisina yhteensä enintään 30.000 euron arvosta.

2) Matka-apurahoja enintään 9000 euron arvosta onkologian alaan liittyvien kongressimatkojen
kustannuksiin.

Application guidelines

Apurahahakemus WWW-sivulta: https://www.onkologiayhdistys.fi/fin/yhdistys/apurahat/.