Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

https://www.onkologiayhdistys.fi/fin/

Description

Nuorten tutkijain apurahoja kliiniseen onkologiaan liittyvään tutkimustyöhön. Suomen Onkologiayhdistyksen jäsenyys ja aihepiirin kliininen relevanssi katsotaan hakijalle eduksi.

Application guidelines

Apurahan saaja on velvollinen tekemään selvityksen tutkimustyön edistymisestä yhdistyksen rahastonhoitajalle 31.12.2022 mennessä. Yli 5 sivua pitkiä ja myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Apurahahakemus WWW-sivulta: https://www.onkologiayhdistys.fi/fin/yhdistys/apurahat/apurahahakemus/