Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.mutku.fi

Description

Apurahoja tutkimus- ja selvitystyöhön:

1) Apurahoja (à 1.000-3.000 EUR) hankkeisiin tai opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa tai ulkomailla.

2) Apurahoja (à 1.000-3.000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Application guidelines

Hakemuslomake on MUTKU ry:n WWW-sivuilla http://www.mutku.fi. Hakulomake on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse: info(at)mutku.fi.

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus ja käyttötarkoitus. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuessa.

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, 1-3 sivun tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 31.10.2021 klo 16.00 sähköisesti pdf-muotoisina osoitteessa info(at)mutku.fi. Hakemukset vastaanotetaan mieluiten sähköisesti, mutta hakemukset voi lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään.

Application period

- 31.10.2021

Contact information

S-posti: info(at)mutku.fi

 

Categories