Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Säätiön avustustoiminnassa yliopiston Joensuun kampukselle noudatetaan pääsääntöisesti seuraavia muotoja:
– avustukset alueellisesti merkittäville hankkeille (osa- tai siemenrahoittajana)
– kansainvälistyminen: avustukset tieteellisille, kansainvälisille konferensseille ja vierailevan professorin kuluihin
– Joensuun kampuksella toimiville tiedekunnille avustukset tohtorinkoulutuspaikkoihin
– rahastojen ja lahjoittajien ehtojen mukaiset muut avustukset.

Säätiöllä on kaksi lahjoittajan antamaan tarkoitusmääräykseen perustuvaa nimikkorahastoa:
– Elojen rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea Pohjois-Karjalaa koskevaa tieteellistä työtä ja
– Pohjois-Karjalan kuntien rahasto, jonka tuottoa käytetään lahjoitusehdon mukaisesti Pohjois-Karjalan elinkeinoelämää kehittäviin tutkintoihin, tutkimukseen ja opetukseen Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

Hallituksen puheenjohtaja voi perustellusta syystä päättää muunkin muotoisesta avustuksesta, jolta odotetaan poikkeuksellisen hyvää vaikuttavuutta.

Tarkempi kuvaus avustustoiminnasta löytyy osoitteessa: https://www.uef.fi/ajassa/joensuu-saatio.

Application guidelines

Avustushaku on avoimena jatkuvasti, mutta haut toivotaan ajoitettavan hallituksen kokousaikataulujen mukaisesti (hallitus kokoontuu maalis-huhtikuussa ja marras-joulukuussa). Tieteellisten, kansainvälisten konferenssien avustushaku julkistetaan pari kuukautta ennen hallituksen kokousta. Hankeavustuksia varten ei julkisteta erillistä hakua. Nimikkorahastojen haut käynnistyvät aina erillisellä hakuilmoituksella. Avustuksia myönnetään vain vahvistettujen avustusperiaatteiden puitteissa. Kirjalliset hakemukset tulee lähettää osoitteella: Joensuun yliopiston tukisäätiö, PL 111, 80101 Joensuu, ellei hakuilmoituksessa muuta todeta.