Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.suomensaveltaiteentukisaatio.fi

Description

Vuonna 2017 Suomen Säveltaiteen tukisäätiö myöntää apurahoja sävellyspedagogiikan kehittämiseen kokoamalla yhteen olemassaolevaa, aiempien kehityshankkeiden kerryttämää osaamista ja tietämystä.

Apuraha jaetaan kokonaan tai pääosin työskentelyapurahoina henkilö(i)lle, mutta hakijana ja projektin koordinaattorina voi olla henkilön tai työryhmän lisäksi myös yhteisö. Apurahojen kokonaismäärä on enintään 10 000 euroa.

Application guidelines

Apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella, joka on avoinna hakuaikana säätiön www-sivuilla http://www.suomensaveltaiteentukisaatio.fi/hakeminen.html

Application period

15.10.2017 - 15.11.2017

Contact information

Jussi Rauvola
puh. 040 774 1846
s-posti: jussi.rauvola(at)kipinaproductions.fi

Categories