Name of funding opportunity

Metallinjalostajien rahaston haku

Description

Metallinjalostajat ry perusti Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön yhteyteen vuonna 2009 rahaston, jonka tarkoituksena on edistää metallien valmistuksen koko jalostusketjun kattavaa teknologian ja liiketoiminnan tieteellistä tutkimusta, opetusta ja opiskelua yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Rahaston jäsenyritykset ovat Outokumpu, Outotec, SSAB, Boliden ja Ovako.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi rahasto muun muassa:
– Jakaa opiskelija-apurahoja hyvin menestyneille opiskelijoille, opiskeluun ulkomaisissa yliopistoissa tai ulkomailla tapahtuvaan työharjoitteluun.
– Edistää kansainvälistä yhteistyötä myöntämällä apurahoja ulkomaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa suoritettavia tutkintoja ja tutkimustöitä varten.
– Tukee tutkimustyötä myöntämällä apurahoja Suomessa toimiville tutkijoille, tutkimusryhmille, yksittäisille jatko-opiskelijoille tai yhteisöille.
– Tukee matka-apurahoin osallistumista kansainvälisiin konferensseihin, ulkomaiseen työharjoitteluun ja vierailevien tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsumista.
– Myöntää tunnustuspalkintoja erinomaisesti suoritetuista opinnäytteistä ja metallien jalostukseen liittyvistä huomattavista ansioista.

Apurahoina on jaettu keskimäärin 300.000 euroa vuodessa. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitus päättää apurahojen jaosta Metallinjalostajat ry:n hallituksen esityksestä.

Application guidelines

Haku järjestetään kerran vuodessa syyskuussa. Haku tapahtuu sähköisesti web-lomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen julkaistaan Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön WWW-sivulla (http://techfinland100.fi) hakuajan alkaessa.