Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Apurahoja tieteen, erityisesti teologisen tutkimuksen ja kristilliseen elämänkatsomukseen perustuvan taiteen tukemiseksi. Jaettaviin apurahoihin sisältyy myös Kristillisen taideseuran apuraha taiteelliseen toimintaan. Vuosittain jaetaan 2-3 kannustusapurahaa.

Application guidelines

Apurahahakemukset lähetetään osoitteeseen: Tieteen ja taiteen kristillinen tukisäätiö, PL 210, 00131 Helsinki

Application period

01.06.2017 - 18.08.2017

Contact information

Asiamies Jaakko Rusama
puh. 050 5822262

WWW-sivut http://www.ttkt.fi

Categories