Name of funding opportunity

IPR apuraha

Funding organisation website

http://www.ipruc.fi

Description

Jaettavat apurahat on tarkoitettu immateriaalioikeuden tutkimukseen ja koulutukseen liittyvien kustannusten kattamiseen. Apurahoilla tuetaan esimerkiksi tutkimustoimintaa ja opintomatkoja, jolloin tapahtuu kansainvälistymistä, verkottumista ja tiedon leviämistä.

Pääsääntöisesti stipendit myönnetään konkreettisiin tarkoituksiin, kuten esim. seminaari- ja kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskustannuksiin. Stipendit maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan. Myönnettävä stipendi voi olla enintään 750 EUR matkustettaessa Euroopassa ja enintään 1.500 EUR matkustettaessa Euroopan ulkopuolella.

Application guidelines

Apurahaa on haettava kirjallisesti IPR University Center Association ry:ltä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Yhdistyksen hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kaksi kertaa vuodessa:

Apurahaa tulee hakea keväällä 31.3. mennessä ja syksyllä 31.10. mennessä.

Lomake löytyy osoitteesta: https://ipruc.fi/tietoa-meista/kannatusyhdistys/stipendirahasto/.

Application period

Continous call

Categories