Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.scientiarum.fi

Description

Suomen Tiedeseuran tutkimusapurahat 2019 julistetaan haettaviksi matemaattis-fysikaalisen, biotieteellisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen aloilla.

Sohlbergin säätiö tukee geotieteellistä (ml. maantieteellistä) tutkimustyötä Suomen ja Pohjoismaiden luonnonoloista. Säätiö myöntää tukea kongressimatkoihin, kenttätyöhön ja ohjelmistohankintoihin (ei kuitenkaan laitehankintoihin).

Application guidelines

Hakemus tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Hakuohjeet osoitteessa: http://scientiarum.fi/fi/apurahat-ja-palkinnot/.