Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Ravitsemuksen Tutkimussäätiö järjestää syksyllä 2019 suunnatun apurahahaun, jossa on kaksi teemaa:

1. Suomalaisen ruokavalion vaikutukset ilmastoon ja biodiversiteettiin ravintoarvo huomioiden
Eri elintarvikkeiden ilmastovaikutuksia vertaillaan tavallisesti huomioimatta niiden ravintoarvoa, käyttötarkoitusta tai käyttömääriä. Suositukset ravintoaineiden saannista täyttyvät vain riittävän ravintorikkaalla ja monipuolisella ruoalla, joten päästövaikutusten ohella pitäisi tarkastella ravintoarvoja mahdollisimman laajasti, esimerkiksi ruokavalioiden tai aterioiden välillä. Tietoja olisi tarpeen saada suomalaisilla päästöluvuilla Suomessa käytetyistä elintarvikkeista, jotta ruokavalioita koskevat valinnat ja suositukset pohjautuisivat mahdollisimman oikeaan tietoon. Säätiö rahoittaa ensisijaisesti väitöskirjatyötä. Rahoitus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

2. Naudanlihan hiilijalanjälki integroidussa maito-lihatuotantosysteemissä Suomessa
Suomessa iso osa naudanlihasta syntyy integroidusta tuotannosta maidon kanssa. Päästölaskelmat naudanlihan tuotannossa tehdään kuitenkin yleensä eurooppalaisilla tai globaaleilla yleisillä oletuskertoimilla, jotka eivät vastaa Suomen olosuhteita. Päästöjä ei myöskään allokoida esimerkiksi lannasta saataville lannoitusaineille eikä lannan kaasusta saatavalle energialle tai muille hyödynnettäville ruhonosille kuin lihalle. Myös mm. karjan rehun laadulla, nurmiviljelyn hiilensidonnan huomioimisella ja veden saatavuudella on oleellinen merkitys laskelmien oikeellisuudessa. Laadukkaan mallinnuksen ja tarkkojen, paikalliset tuotanto-olosuhteet huomioivien tietojen avulla pystytään paremmin tukemaan päätöksentekoa ja ohjaamaan niin ympäristön kuin terveyden kannalta oikeanlaisiin valintoihin. Rahoitettavalta tutkimukselta toivotaan nykyistä tarkempaa elinkaarimallinnusta ja pohdintaa maitosysteemistä syntyvän naudanlihan ympäristövaikutusten pienentämismahdollisuuksista myös tulevaisuudessa. Apuraha myönnetään maksimissaan vuoden täysipäiväiseen työskentelyyn.

Application guidelines

Hakulomakkeita saa säätiön asiamieheltä.
s-posti: anu.turpeinen(at)valio.fi
puh. 0503981108.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Anu Turpeinen, c/o Valio Oy, PL 30, 00039 VALIO

Application period

01.08.2019 - 31.08.2019

Contact information

Asiamies Anu Turpeinen
s-posti: anu.turpeinen(at)valio.fi
puh. 050 3981108

Categories