Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Ravitsemuksen Tutkimussäätiö jakaa vuonna 2020 apurahoja seuraaviin aiheisiin:

1. Suomalaisten proteiinin saanti ja maidontuotannon rooli kriisitilanteissa
Proteiiniomavaraisuus on tärkeä osa huoltovarmuutta, selviytymistä kriisiolosuhteissa. Maidontuotannon roolia Suomen huoltovarmuudessa ja proteiiniomavaraisuudessa on tarkasteltu useissa selvityksissä, mutta ravitsemuksellinen näkökulma on pääsääntöisesti puuttunut. Koska Suomessa maidontuotantoon liittyy monista muista maista poikkeavia piirteitä, kuten naudanlihan tuotanto integroidusti maidontuotannon kanssa, tarvittaisiin nimenomaan suomalaista tutkimusta maidontuotannon ravitsemuksellisesta merkityksestä proteiiniomavaraisuudessa.

2. Maitorasvan koostumus ja vaikutukset terveyteen
Maitorasva on koostumukseltaan hyvin monipuolinen, luonnollinen rasva. Pääosa maitorasvatutkimuksesta on kuitenkin tehty yksittäisten komponenttien, erityisesti tyydyttyneen rasvan vaikutuksista ja tarvetta olisi tutkimuksille, joissa maitorasvan huomioitaisiin kokonaisuudessaan. Myös erilaisten matriksien merkityksestä (esim. juusto, jogurtti) tiedetään vielä varsin vähän. Maitorasvan vaikutukset voivat olla erilaisia elämänkaaren eri vaiheissa. Tutkimukset eri ikäryhmillä lisäisivät ymmärrystä mahdollisista hyödyistä tai haitoista erilaisissa fysiologisissa tilanteissa.

Säätiö myöntää rahoitusta väitöskirjatutkimuksiin ja muihin opinnäytetöihin, yksittäisiin tutkimusprojekteihin ja katsausartikkeleihin. Vuonna 2020 jaettava summa on n. 50 000 €.

Application guidelines

Hakulomakkeita saa säätiön asiamieheltä.
s-posti: anu.turpeinen(at)valio.fi
puh. 0503981108.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Ravitsemuksen Tutkimussäätiö, Anu Turpeinen, c/o Valio Oy, PL 30, 00039 VALIO

Application period

01.08.2020 - 31.08.2020

Contact information

Asiamies Anu Turpeinen
s-posti: anu.turpeinen(at)valio.fi
puh. 050 3981108

Categories