Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.majaoja-saatio.fi

Description

Majaoja-säätiön vuoden 2021 apurahat kohdennetaan lasten ja nuorten taideharrastusten ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Apurahaa voi hakea musiikin, kirjallisuuden, sanataiteen, teatteri- ja tanssitaiteen, sirkustaiteen, sarjakuvataiteen, media-, valokuva- ja kuvataiteen alalta. Apurahaa voi hakea taideharrastuksen ja kulttuuritoiminnan kustannuksiin, esimerkiksi harrastus- ja työvälineisiin, kurssien ja leirien kustannuksiin tai taideprojekteihin.

Hakijoina voivat olla vuosina 2001-2014 syntyneet lapset ja nuoret. Hakijana voi olla yksittäinen henkilö tai lapsi- tai nuorisoryhmä. Hakija ei voi olla kaupallinen tuottaja, oppilaitos, yhdistys, seurakunta tms.

Apurahojen yhteissumma on 100.000 EUR. Yksittäisen apurahan suuruus voi olla 300–5.000 EUR.

Application guidelines

Sähköinen apurahahakemuslomake löytyy osoitteesta https://majaoja-saatio.fi/apurahat/.

Hakemukseen mahdollisesti tulevat liitetiedot lähetetään postitse osoitteeseen Majaoja-säätiö, PL 249, 33101 Tampere.

Application period

- 30.04.2021

Contact information

Asiamies Ritva Tiainen
s-posti: ritva.tiainen(at)majaoja-saatio.fi

Categories