Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Ahti Pekkalan säätiö tukee apurahoilla tutkimusta ja kehitystä seuraavilla aloilla: 1) Suomen ulkomaankaupan, 2) taloudellisen kehityksen edistämistoiminta, 3) yrittäjyyskasvatus sekä 4) maidontuotannon, -jalostuksen ja maatilatoiminnan tutkimus. Säätiö painottaa Pohjois-Pohjanmaata kehittävää ja edistävää toimintaa.

Apurahoina jaetaan hankeapurahoja, tutkimusapurahoja ja henkilökohtaisia työskentelyapurahoja. Lisäksi voidaan tukea koulutus- ja opintomatkoja. Ensisijaisesti tuetaan väitöskirjatasoisia tutkimuksia tai jo väitelleiden tutkimuksia.

Application guidelines

Hakemuksen tulee sisältää neljä asiaa:
1) hakemuskirje,
2) CV,
3) tutkimus-, hanke- tai opintosuunnitelma ja
4) kustannusarvio.
Jos tarkoituksena on opintomatka, niin lisäksi matkasuunnitelma.

Hakemus lähetetään osoitteella: Ahti Pekkalan säätiön hallitus/Antti Pekkala, Mieluskyläntie 918, 86550 Mieluskylä.