Name of funding opportunity

Apurahat

Description

August Johannes ja Aino Tiuran Maatalouden tutkimussäätiö sr julistaa haettavaksi apurahoja suomalaista maatalouselinkeinoa edistävään tutkimustoimintaan. Hakemuksessa tulee esittää hakijan opinnot ja aikaisempi tutkimustoiminta, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautuminen.

Application guidelines

Lisätietoja säätiön asiamieheltä sekä osoitteessa: http://www.agronomiliitto.fi/jasenpalvelu/apurahat/muut-apurahat/