Name of funding opportunity

Apuraha

Funding organisation website

https://www.vakuutustietosaatio.fi/

Description

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

− Vakuutusalan murros ja johtaminen sekä työelämän murros
− Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiöiden kannalta
− Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
− Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
− Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
− Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

Application guidelines

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa https://www.vakuutustietosaatio.fi/content/fi/1/10090/Hae%20apurahaa.html