Name of funding opportunity

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Funding organisation website

http://kirkontutkimuskeskus.fi

Description

Kirkon tutkimuskeskus myöntää vuosittain apurahoja kirkon ja seurakuntien päätöksenteolle ja toiminnan kehittämiselle tarpeelliseen kirkon ja uskonnollisen elämän sekä yhteiskunnan muutosten tutkimukseen. Apurahoja myönnetään tutkimuskuluihin, ulkomaille suuntautuviin tutkimusmatkoihin sekä henkilökohtaiseksi apurahaksi. Niitä myönnetään vain ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiin tutkimuksiin. Apurahoja myönnetään vuosina 2018–2021 seuraaville painopistealueille:

– Kirkon usko ja uskon kieli nykyajan maailmassa
– Kirkko ja yhteiskunnan murros (esim. hyvinvointi, kansalaisuus, sosiaalinen eriarvoisuus, kansainvälinen vastuu, ympäristötyö)
– Uskontojen ja kulttuurien kohtaaminen kirkossa ja yhteiskunnassa
– Kirkon toiminnallinen ja rakenteellinen kehittäminen (esim. vapaaehtoistyö, työmuotojen haasteet ja uudet innovaatiot, talouden muutokset, verkkotyö)
– Kristillisen perinteen välittyminen (esim. eletty uskonnollisuus, kristilliset yhteisöt, lähetys)

Application guidelines

Hakuohjeet keskuksen WWW-sivuilla: http://kirkontutkimuskeskus.fi/apurahat