Name of funding opportunity

Apurahat metsäelinkeinon edistämiseen

Funding organisation website

http://www.metsasaatio.fi/

Description

Suomen Metsäsäätiö on suomalaisen puun puolestapuhuja. Metsäsäätiö rahoittaa toimintaa, jolla vahvistetaan metsäelinkeinon elinvoimaisuutta.

Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, jotka tähtäävät metsätalouden ja metsäteollisuuden nykyaikaisen ja vastuullisen toimialakuvan rakentamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Rahoittamiensa kohteiden kautta Metsäsäätiö kertoo puun ja puupohjaisten tuotteiden hyvyydestä tavoitteena puun ja puupohjaisten tuotteiden käytön lisääminen. Metsäsäätiö tukee puun käyttöä lisäävää ja metsäsektorin toimintaedellytykset turvaavaa tutkimustoimintaa.

Application guidelines

Hakemus ja ohjeet www-sivuilta: http://www.metsasaatio.fi/apurahan-haku.