Name of funding opportunity

Apurahat

Funding organisation website

http://www.henryfordinsaatio.fi

Description

Säätiön tarkoituksena on kehittää ja edistää moottoroidun liikenteen ja mekanisoidun maanviljelyksen opetus- ja tutkimustyötä Suomessa. Tuella on ollut merkitystä paitsi yksittäisten apurahojen saajille, myös Suomen liikenne- ja maatalousteknilliselle osaamiselle.

Tässä tarkoituksessa säätiö

  • Myöntää apurahoja korkea- ja ammattikouluille, jotka toimivat näiden tarkoitusperien hyväksi
  • Avustaa opiskelijoiden, mekaanikkojen ym. koulutusta ja kasvatusta sekä ylipäänsä avustaa autojen ja traktorien kehitykseen, huoltoon ja käyttöön liittyvää tutkimustyötä

Lisätietoja sivulta: http://www.henryfordinsaatio.fi/.

Application guidelines

Apurahahakemuksia voi lähettää vain kunkin vuoden hakuaikana eli 15.1.-15.2. välisenä aikana. Lisätietoja apurahojen hakemisesta: http://www.henryfordinsaatio.fi.