Name of funding opportunity

Apuraha yliopistollisten kurssien järjestämiseen Suomen Rooman-instituutissa

Funding organisation website

http://www.irfrome.org

Description

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi matka-apurahoja, jotka on tarkoitettu suomalaisten yliopistojen järjestämille kursseille Suomen Rooman-instituutissa. Apurahalla voidaan kattaa kurssin osallistujien matkakustannuksia ja asumiskustannuksia Suomen Rooman-instituutissa. Apurahaa ei voi käyttää kurssin opettajien palkkioihin tai päivärahoihin.

Apurahat on tarkoitettu kursseille, jotka järjestetään vuosina 2020–21. Avustusta ei voida myöntää kurssille, joka on päättynyt ennen hakuajan umpeutumista.

Etusijalla ovat oppiaineet ja koulutusohjelmat, jotka edustavat instituutin painopistealoja: arkeologia, historiatieteet, klassilliset kielet ja taiteiden tutkimus. Valinnassa painotetaan myös kurssisuunnitelman opetuksellista ja tieteellistä laatua.

Application guidelines

Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemukset säätiön asiamiehelle, s-posti: asiamies(at)irfrome.org sähköpostitse 30.9.2020 klo 16 mennessä. Hakemuksen tulee sisältää kurssiohjelma, kurssin rahoitussuunnitelma ja tieto siitä, että kurssi on hyväksytty järjestettäväksi instituutissa.

Application period

01.09.2020 - 30.09.2020

Contact information

S-posti: asiamies(at)irfrome.org

Categories