Name of funding opportunity

Apuraha emäntien perus- ja jatkokoulutukseen

Description

Apurahoja Varsinais-Suomen emäntien perus- ja jatkokoulutukseen ja Varsinais-Suomea palvelevaan tutkimus- ja julkaisutoimintaan, joka liittyy maatalouteen ja emäntien työhön. Apurahoja voidaan myöntää myös Varsinais-Suomessa toimivien, emäntien koulutustoimintaa harjoittavien yksityisten ja yhteisöjen taloudelliseen tukemiseen. Tunnustusapurahoja emäntäkoulutuksessa ansioituneille, varsinaissuomalaisille perus- tai jatko-opiskelijoille, erityisessä tapauksessa alan opettajalle.

Application guidelines

Apurahaa voi hakea itselleen, ns. tunnustusapurahaa voi esittää myös muulle henkilölle. Kirjallisesta hakemuksesta ilmettävä hakijan ja mahdollisen tunnustusapurahan esittäjän nimi ja yhteystiedot, hakijan tarpeellisiksi katsomat lisäselvitykset ja anottu euromäärä. Koulutukseen liittyvissä hakemuksissa mainittava apurahan aiottu käyttötarkoitus ja opinnoissa tai opetustyössä ansioituneille tarkoitetuissa hakemuksissa ne perusteet, joilla apurahaa haetaan.

Hakemukset toimitetaan osoitteella Varsinais-Suomen Emäntäkoulutuksen Kannatusyhdistys ry, c/o Sirpa Lehtimäki, Vasallinkatu 1 A 2, 20780 Kaarina tai sirpa.lehtimaki(at)hotmail.com

Application period

- 30.09.2021

Contact information

Sirpa Lehtimäki, p. 040 5421421 tai Mikko Lindberg, p. 050 60222. Hausta ilmoitetaan Turun Sanomissa sekä Maaseudun Tulevaisuus -lehdissä.

Categories