Name of funding opportunity

Apuraha

Description

Säätiö tukee nuorten lääkärien verenkiertoelinten alaan kuuluvaa väitöskirjatyöhön liittyvää tutkimusta. Säätiö julistaa haettavaksi 30.000 euroa apurahoja. Summa jaetaan useampana eränä verenkiertoelinten alaan kuuluvaan tutkimustyöhön. Hakemukseen tulee sisältyä
ansioluettelo ja yksityiskohtainen työsuunnitelma mahdollisine suosituksineen, ja hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä apurahoja
hakija on viimeisten kahden vuoden aikana saanut ja onko samanaikaisesti haettu muuta apurahaa.

Application guidelines

Vapaamuotoisten hakemusten on oltava säätiöllä viimeistään 15.10.2021 sähköpostilla: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi tai postitse:
Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Application period

- 15.10.2021

Contact information

S-posti: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Categories