Name of funding opportunity

Apuraha, stipendi, palkinto

Funding organisation website

http://tivia.fi/etusivu

Description

Tutkimussäätiö on palkinnut vuosikymmenten aikana liiketoiminnan tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, tietotekniikan, tietoliikenteen, ohjelmistosuunnittelun, systeemityön, käytettävyyden, tietohallinnon ja tietoturvan tutkimusta sekä näiden opetukseen liittyvää kehittämistä ja yhteiskunnallista sivistystyötä.

TIVIAn asiamiehen hallinnoiman Tietotekniikan tutkimussäätiön rahoituksella on mahdollistettu ohjelmoinnin opetuksen käynnistäminen suomalaisissa peruskouluissa, maamme parhaiden nuorten osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin, tuettu tyttöjen ohjelmoinnin opetusta ja käynnistetty valtakunnallinen koodauksen opetus ennen sen tuloa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Apurahojen avulla on mahdollistettu uusia näkökulmia, oppialoja, kilpailukykyä edistäviä avoimia luentosarjoja ja yhteiskunnalle tärkeiden ulkomaisten tutkijoiden vierailuja Suomessa.

Application guidelines

1. Hakemuksesta tulee ilmetä:
– hakijan henkilö- ja yhteystiedot, oppiarvo, toimi ja toimipaikka
– haettavan apurahan määrä, käyttötarkoitus ja -tapa
– aikaisemmat apurahat
– vireillä olevat apurahahakemukset
– lausunnonantajien yhteystiedot
Hakemusten liitteiksi on laitettava tutkimus- ja rahoitussuunnitelma sekä nimikirjanote.

2. Matka-apurahahakemukset tulee tehdä riittävän ajoissa, mieluimmin vähintään kolme kuukautta ennen ajateltua tarvetta.

3. Hakemukset lähetetään säätiön asiamiehelle Mika Heleniukselle osoitteeseen etunimi.sukunimi@tivia.fi

Apurahahakemukset käsittelee säätiön hallitus. Hallitus kokoontuu käsittelemään matka-apurahoja koskevia asioita tarpeen mukaan, yleensä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun anomuksia on vastaanotettu.

Application period

Continous call

Contact information

Säätiön asiamies Mika Helenius
puh. 0400 264 432
s-posti: etunimi.sukunimi@tivia.fi

Categories