Name of funding opportunity

Apuraha

Description

Kunnanlääkäri Uulo Arhion muistorahasto julistaa haettavaksi apurahoja 30.000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät koronan vaikutuksiin vanhusväestöön. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2022 aikana.

Application guidelines

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:
• tutkimuksen aihe
• tutkimuksen tausta
• tutkimussuunnitelma
• aineisto ja menetelmät
• eettiset näkökohdat
• tutkimuksen merkitys
• kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
• Järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja koulut-tajista

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 30.10.2021 klo 16
mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Application period

- 30.10.2021

Contact information

S-posti: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo
PL 49, 00501 Helsinki

Categories