Name of funding opportunity

Apuraha

Funding organisation website

http://www.soroptimistit.fi

Description

Apuraha (max. 1.500 EUR) Turun seudulla asuvalle/toimivalle henkilölle tai organisaatiolle hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa elämänlaatua järjestön tärkeillä painopistealueilla: a) Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen, b) Sivistystoimi, c) Ympäristönsuojelu, d) Terveydenhuolto, e) Naisten aseman parantaminen ja ihmisoikeudet, f) Kansainvälinen hyvä tahto ja ymmärtäminen. Erityisenä painoalueena toiminta ihmisoikeuksien hyväksi sekä naisten ja lasten aseman edistämiseksi. Stipendi on Turku-Åboan, Naantalin ja Turun Soroptimist klubien yhteinen. Apurahahaun toimialaa tai koulutusastetta ei ole rajattu.

Application guidelines

Apurahaa haetaan hakulomakkeella, joka on ladattavissa www-sivuilta: https://www.soroptimistit.fi/turku/turun-seudun-soroptimististipendi/. Hakemus tulee toimittaa kolmena (3) paperikopiona 31.1.2019 mennessä hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Apurahan saaja julkistetaan naistenpäivän läheisyydessä maaliskuun alussa 2019. Valintaprosessi Klubien presidentit valitsevat stipendin saajan hakijoiden joukosta. Apurahan saaja vastaa itse mahdollisista vero- ym. seuraamuksista. Apurahan saaja sitoutuu raportoimaan Turun seudun soroptimistiklubeille siitä, miten apurahan käytettiin esim. pitämällä esityksen klubikokouksessa tai tekemällä kirjallisen raportin apurahan käyttämisestä.

Application period

01.12.2018 - 31.01.2019

Contact information

Categories