Name of funding opportunity

Apurahat

Description

Apurahat on tarkoitettu sellaisten vähävaraisiksi todettujen opiskelijoiden haettavaksi, joiden vanhemmat ovat olleet Enso-Gutzeit Oy:n, Veitsiluoto Oy:n ja Enso Oyj:n tai niiden tytäryhtiöiden palveluksessa taikka ovat tai ovat olleet Stora Enso Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden suomalaisten yksiköiden palveluksessa, opintojen tai erikoistutkimusten jatkamiseksi joko kotimaan tai ulkomaan yliopistossa tai tiedekorkeakouluissa kaupan, teollisuuden, metsäteollisuuden tai muun käytännöllisen elämän alalta. Apurahaa ei sääntöjen mukaan voida myöntää opiskeluun ammattikorkeakouluissa.

Application guidelines

Muutoin vapaamuotoisiin hakemuksiin tulee ehdottomasti liittää ainakin:

  • Selvitykset tähän mennessä suoritetuista opinnoista (esim. jäljennökset koulutodistuksista, korkeakoulun opintokirjoista, tms.)
  • Selvitys varallisuudesta ja kopio viimeisimmästä verotodistuksesta
  • Selvitys vanhempien työsuhteesta Enso-Gutzeit Oy:hyn, Veitsiluoto Oy:hyn, Enso Oyj:hin tai sen tytäryhtiöihin tai Stora Enso Oyj:hin tai sen tytäryhtiön suomalaiseen yksikköön. Selvityksen voi pyytää yhtiön henkilöstöosastolta, puhelinvaihde 02046 131.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää 15.10.2021 mennessä osoitteella:
Vuorineuvos V.A. Kotilaisen säätiö
c/o Stora Enso Oyj
Legal
PL 309
00101 Helsinki

tai sähköpostilla: satu.kankuri(a)storaenso.com