Name of funding opportunity

Apuraha

Description

Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto julistaa haettavaksi apurahoja 35.000 euroa. Summa jaetaan useampana eränä ensisijaisesti lääketieteellisen vanhustutkimuksen ja toissijaisesti geriatriaan erikoistuvien lääkärien koulutukseen. Apuraha voi kattaa kahden kuukauden virkavapauden. Apurahaa on mahdollista hakea myös vanhustyön lääketieteellistä tutkimusta koskevan koulutuksen järjestämiseen sekä lääketieteellisiin tutkimuksiin, jotka liittyvät koronan vaikutuksiin vanhusväestöön. Apuraha on tarkoitus käyttää vuoden 2021 aikana.

 

Application guidelines

Hakemukseen tulee sisältyä seuraavat asiat:
• tutkimuksen aihe
• tutkimuksen tausta
• tutkimussuunnitelma
• aineisto ja menetelmät
• eettiset näkökohdat
• tutkimuksen merkitys
• kokonaisselvitys tutkimuksen rahoituksesta
• Järjestettävän koulutuksen osalta tarkka selvitys koulutuksen rahoituksesta, sisällöstä ja
kouluttajista

Hakemukset osoitetaan Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahastolle ja toimitetaan 30.10.2020 klo 16
mennessä liitteineen sähköpostitse elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen
Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo, PL 49, 00501 Helsinki.

Application period

- 30.10.2020

Contact information

S-posti: elisabeth.sampo(at)laakariliitto.fi

Suomen Lääkäriliitto / Elisabeth Sampo
PL 49, 00501 Helsinki

Categories