Name of funding opportunity

Paikan henki – Anja ja Erkki Haglundin matka-apuraha kirjallisuuden kääntäjille

Funding organisation website

http://www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi/

Description

WSOY:n kirjallisuussäätiö jakaa apurahaa yhdessä kääntäjien ammattiosaston KAOS ry:n kanssa. Apurahan tarkoituksena on suoda kirjallisuuden kääntäjille mahdollisuus syventyä perusteellisesti lähdekielen tai yksittäisen työn kannalta relevantin paikan kieleen ja kulttuuriin. Apuraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannuksia sekä kohdemaan majoitus- ja elinkustannuksia.

Apuraha on tarkoitettu Suomessa asuville tai Suomen kirjallista elämää rikastuttaville ammattimaisille kirjallisuuden kääntäjille, jotka kääntävät kirjallisuutta kotimaisille kielille. Apurahapäätökset tekee KAOS ry:n nimeämä apurahalautakunta.

Apurahoja myönnetään matka-, majoitus- ja elinkuluihin sekä muihin kuluihin, jotka liittyvät kieleen ja kulttuuriin syventymiseen, esim. museoiden ja arkistojen pääsymaksuihin tai paikallisten matkojen kuluihin kohdemaassa. Olennaista on, että kulut liittyvät apurahan tarkoitukseen.

Application guidelines

Apurahaa haetaan WSOY:n kirjallisuussäätiön verkkopalvelussa. Sähköiseen hakupalveluun pääset kirjautumaan tästä:
WSOY:n kirjallisuussäätiön apurahajärjestelmä: https://wsoy-kirjallisuussaatio.apurahat.net/

Apurahojen hakuaika on 1.–15.10. Hakemusten tulee olla perillä säätiön järjestelmässä viimeistään 15.10. klo 23.59. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja: https://www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi/apurahat/matka-apuraha-kaantajille/