Name of funding opportunity

Amos Anderson -stipendiet vid Finlands Rom-institut

Funding organisation website

http://www.konstsamfundet.fi

Description

Stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae tillsammans med Föreningen Konstsamfundet utlyser ett stipendium för tre månaders vistelse på Finlands Rom-institut Villa Lante i Rom under året 2022.

Amos Anderson, Föreningen Konstsamfundets grundare och donator, stod för en betydande insats både vid grundandet av Finlands Rom-institut samt vid anskaffandet av Villa Lante.

Beloppet för Amos Anderson-stipendium är 9.000 EUR. Summan ska täcka tre månaders hyra på Finlands Rom-institut, rese- och levnadskostnader. Under vistelsen är stipendiaten berättigad att bo på Finlands Rom-institut för forskarpris. Stipendiet kan inte användas för korta besök vid Finlands Rom-Institut.

Stipendiaten skall vara doktorand, post doc eller på därmed motsvarande utbildningsnivå. Stipendiatens forskning skall vara från något av följande områden: Roms och Italiens historia, antikens kulturarv, klassisk filologi, klassisk arkeologi eller konsthistoria. Forskning inom dessa områden med dessutom en vinkling på konst och ekonomi premieras. Stipendiatens arbete skall vara avsett att primärt publiceras på svenska.

Application guidelines

Ansökan bör åtföljas av forskningsplan, meritförteckning och förteckning över publicerade arbeten. Sökande bör i sin ansökan motivera varför en vistelse i Rom är nödvändig för den planerade forskningen.

Stipendieansökan görs elektroniskt: https://webropol.com/s/irf-aastipendium2022. Ansökningstiden går ut den 30 september 2020 kl. 23.59.

Valet av stipendiat görs av stiftelsen Institutum Romanum Finlandiae och Föreningen Konstsamfundet. Stipendiaten utses i början av december 2020.