Name of funding opportunity

Ålands kulturdelegation/ Resestipendium

Funding organisation website

http://www.kultur.ax/

Description

Kulturdelegationen kan bevilja resestipendium i syfte att främja och stimulera konstnärlig utveckling och/eller arbetsmöjligheter samt nätverkande. Stipendiet är riktat till enskilda kulturarbetare samt arbetsgrupper bosatta och hemmahörande på Åland.

Resestipendium beviljas inte för resor som sker i samband med arbetsuppdrag eller skolresor.

Application guidelines

Ansökan kan göras när som helst dock så att ansökan är inlämnad i god tid före resans genomförande. Ansökan görs digitalt. Mer information: https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/resestipendium