Name of funding opportunity

Ålands kulturdelegation/ Arbetsstipendium

Funding organisation website

http://www.kultur.ax/

Description

Ålands kulturdelegation beviljar arbetsstipendier till enskilda konstnärer och kulturarbetare.

Syftet är att stödja konstnärer och kulturarbetare i att kunna verka professionellt. Stipendiet ska främja kulturarbetares utvecklande av kunskap och kompetens inom sitt konstområde genom att möjliggöra skapande på heltid under maximalt 1 år. Arbetsstipendiets maximala belopp är 1 700 EUR/månad.

Application guidelines

Ansökan om stipendium ska göras digitalt och vara inlämnad till Ålands kulturdelegation senast den 15 februari kl. 16.15. Om 15 februari infaller på en helg gäller därpå följande vardag. Mer information om ansökan: https://www.kultur.ax/stipendier-och-understod/arbetsstipendium