Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiön tarkoituksena on suomalaisen kansalliskirjallisuuden edistäminen. Säätiö myös edistää ja tukee lukuharrastuksen lisäämistä. Lisäksi säätiö ylläpitää kirjailijoihin ja kirjallisuuteen liittyvää taidekokoelmaa.Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä tukemalla kirjallisuutta ja lukuharrastusta edistäviä hankkeita.

Sota-ajan Suomessa luettiin ahkerasti - karua todellisuutta paettiin kirjojen maailmaan. Kirjat tekivät niin hyvin kauppansa, että WSOY:n kustannusyhtiössä päätettiin lahjoittaa osa yrityksen tuotosta kansalliskirjallisuuden edistämiseksi. Tarkoitusta varten perustettiin vuonna 1942 Werner Söderström Osakeyhtiön säätiöksi nimitetty rahasto, jonka kautta haluttiin tukea myös kannattamatonta ja epäkaupallista kirjallisuutta. Säätiön alkupääomana oli kaksi miljoonaa markkaa (noin 380 000 euroa vuoden 2009 rahanarvon mukaan).Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimi kustannusyhtiön silloinen kirjallinen johtaja, fil. tri Martti Haavio, joka tunnettiin myös runoilija P. Mustapäänä. Säätiön toiminnalla oli alusta alkaen vahvasti kirjailijoita heidän omista lähtökohdistaan ymmärtävä asenne. Säätiön toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana yhtäältä WSOY:n johtohahmoja Jänteistä Kaimioon ja toisaalta eri alojen yhteiskunnallisia vaikuttajia.Säätiö on lähes seitsemän vuosikymmenen ajan tukenut suomalaista kansalliskirjallisuutta ja kirjailijoita säännöllisillä apurahoilla. Taloudellinen tuki on ollut tärkeätä, mutta erityistä merkitystä on ollut myös säätiön luomalla kulttuurimyönteisellä, moniarvoisuutta ja suvaitsevuutta kannattavalla ilmapiirillä suomalaisessa kirjallisessa kentässä.

http://www.wsoy-kirjallisuussaatio.fi/

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

2 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
01.02.2021 - 28.02.2021