Säätiön tarkoituksena on edistää painetun ja sähköisen viestinnän sekä niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä.

Säätiö: Rahoittaa ja edistää toimialalle suunnattua teknologista, liiketoiminnallista ja muuta toimialan menestymisen kannalta merkittävää tutkimustoimintaa. Tukee alan johdon sekä muun henkilöstön koulutusta- jakaa apurahoja ja matka-avustuksia. Avustaa säätiön toiminnan kannalta tärkeitä yliopistoja ja muita oppilaitoksia. Myöntää tunnustuspalkintoja tutkimustoiminnassa tai alalla ansioituneille henkilöille. Tukee alan tutkimustoiminnan tulosten julkisuuteen saattamista. Julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaista julkaisutoimintaa. Toteuttaa tarkoitustaan myös muilla edellisiin verrattavilla tavoilla.

Graafisen tekniikan tutkimussäätiö perustettiin vuonna 1960 edistämään graafisen alan teknistä tutkimusta sekä osaltaan rahoittamaan Helsingin Teknilliseen korkeakouluun perustettavaa graafisen alan professuuria.Vuonna 1996 säätiöön yhdistettiin Emil Vainion rahasto ja Kirjapainotaidon Edistämissäätiö. Säätiön nimi muutettiin Graafisen teollisuuden tutkimussäätiöksi ja sen toimiala laajennettiin kattamaan teknologian lisäksi viestintä kokonaisuudessaan.Vuonna 2010 säätiöön yhdistettiin Viestintäalan Taloudellinen Tutkimussäätiö ja säätiön nimi muutettiin Viestintäalan tutkimussäätiöksi. Samalla säätiön tarkoitusta laajennettiin koskemaan myös liiketoiminnan ja viestintään liittyvien tarpeiden tutkimusta.

https://www.mediaalantutkimussaatio.fi/

Open calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
Continous call

Closed calls

0 Funding opportunities