Suomalainen Tiedeakatemia jakaa apurahoja Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston, Eino Jutikkalan rahaston, Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön sekä Emil Öhmannin Säätiön kautta. Nämä rahastot ja säätiöt esiintyvät Aurora-tietokannassa erillisinä rahoittajina, joten tarkemmat tiedot niiden jakamista apurahoista löytyvät näiden omilta rahoittajasivuilta tietokannasta.

http://www.acadsci.fi

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

0 Funding opportunities