Tert­tu-sää­tiö on ole­mas­sa poh­jois­suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon tut­ki­muk­sen, ke­hi­tyk­sen ja kou­lu­tuk­sen tu­ke­mis­ta var­ten.

https://www.terttusaatio.fi/

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
01.03.2021 - 31.03.2021