Säätiön ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja tukea saimaannorpan suojelutyötä norpan elinehtojen turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä tukea siihen liittyvää tutkimustyötä. Säätiö voi tukea myös laatokannorpan suojelutyötä sekä muuta luonnonsuojelua edistävää toimintaa. Säätiö tukee avustuksin sellaisia maa- ja vesialuehankintoja, rauhoitus-, valvonta-, tutkimus- ja muita toimenpiteitä, joilla pyritään erityisesti saimaannorpan elinehtojen turvaamiseen ja parantamiseen. Säätiö harjoittaa säätiön tarkoitusta tukevaa tiedotus- ja valistustoimintaa. Avustuspäätökset tekee säätiön hallitus.

http://www.nestorisaatio.fi

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
01.01.2021 - 28.02.2021