Maj ja Tor Nesslingin Säätiön toiminnan tarkoituksena on Säätiön sääntöjen mukaan: "edistää teknistä ja luonnontieteellistä tutkimusta veden ja ilman saastumisen välittömäksi ja välilliseksi ehkäisemiseksi, saastuneiden vesistöjen puhdistusmenetelmien aikaansaamiseksi sekä muunkin ympäristönsuojelun kehittämiseksi. Tarkoitustaan säätiö toteuttaa antamalla apurahoja sekä tunnustus- ja muita palkintoja sanotunlaisen teknisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen harjoittajille, hankkimalla ja asettamalla käytettäväksi tiloja ja apuvälineitä tällaista tutkimusta varten, tukemalla sellaista tiedotus- ja muuta toimintaa, joka on omiaan saamaan yleisen mielipiteen suosiolliseksi tällaista tutkimusta ja sen päämääriä kohtaan, ynnä muilla tarpeellisilla toimilla".

http://www.nessling.fi

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
16.08.2021 - 17.09.2021