Kalevalaseura-säätiö edistää Kalevalaan ja suomalaiseen kansalliseen kulttuuriperinteeseen liittyvää tieteellistä ja taiteellista toimintaa.

Kalevalaseura- harjoittaa Kalevalaan ja suomalaiseen kulttuuriperinteeseen liittyvää julkaisu-, tutkimus- ja tiedotustoimintaa- järjestää niihin liittyviä tapahtumia- tekee kansainvälistä yhteistyötä Kalevalan kääntäjien, kuvittajien ja tutkijoiden kanssa- myöntää tunnustuspalkintoja- kutsuu jäsenikseen Kalevalan ja kansallisen kulttuuriperinteen parissa työskenteleviä tutkijoita, taiteilijoita sekä muita suomalaisen kulttuurin asiantuntijoita

Kalevalaseura on perustettu virallisesti vuonna 1919, mutta jo kesällä 1911 Akseli Gallen-Kallela, Alpo Sailo, Väinö Salminen, E. N. Setälä ja Matti Äyräpää totesivat keskusteluissaan, että eikö jo olisi aika liittää sekä tieteen että taiteen alalla työskenteleviä yhteisesti suomalaista kansanrunoutta ja siitä saatavia aiheita harrastamaan. Alpo Sailon Pirtti-nimisessä ateljeessa Erottajalla Helsingissä käydyissä keskusteluissa seuran toiminnan päämääräksi muotoutui suurpiirteisesti taiteiden ja tieteiden yhteistyön kehittäminen kansalliselta pohjalta. Kalevalaseuran perustajien aatteellisena lähtökohtana oli karelianismi, mielenkiinto Kalevalaan sekä siihen seutuun ja kulttuuriin, josta suurin osa Kalevalan runoista on kerätty. Nykyään toiminta on keskittynyt Kalevalaan ja kansalliseen kulttuuriin liittyvän tiedon välittämiseen, tutkimiseen ja julkaisemiseen sekä Kalevala-aiheisen taiteen edistämiseen.

http://kalevalaseura.fi/en/

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

0 Funding opportunities