Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisessä mielessä tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä edistävää teknistaloudellista ja luonnontieteellistä tutkimusta, tuotekehitystä ja kulttuuritoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja ja stipendejä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöihin. Lisäksi säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.
Vuosittain säätiö toteuttaa julkisen apurahahaun Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimushankkeisiin. Nämä apurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa.
Lisäksi säätiö myöntää apurahoja Hämeen ammattikorkeakoulun henkilöstölle ylemmän korkeakoulu- tai maisterin tutkinnon suorittamisesta sekä tutkijakoulutukseen lisensiaattityön ja väitöskirjatyön tekemiseen.

http://www.hakkts.fi

Open calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
February 2022 - February 2022

Closed calls

0 Funding opportunities