Säätiön tarkoituksena on tukea avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä ja heidän olosuhteitaan edistävää toimintaa. Säätiön tarkoitusta toteutetaan: jakamalla apurahoja, stipendejä tai muuta taloudellista tukea. Tukemalla taloudellisesti säätiön tarkoitusta edistävien säätiöiden, yhdistysten, laitosten tai muiden yhteisöjen toimintaa. Tukemalla taloudellisesti avun tarpeessa olevien olosuhteita edistävää toimintaa, esimerkiksi tukemalla taloudellisesti tarkoitusta edistävää tutkimus-, tiedotus- tai valistustoimintaa. Tarkoituksen toteuttamisessa kiinnitetään erityistä huomiota vanhustyöhön ja sodasta kärsimään joutuneiden auttamiseen sekä opiskelijoihin.

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-Bruun säätiö on perustettu Helsingissä vuonna 1998. Sisarukset Eileen ja Thelma olivat kumpikin erikseen jo edellisillä vuosi-kymmenillä säätiöittäneet tunnetusta viipurilaisesta rautakauppiassuvusta peräisin olevan perintöomaisuutensa. Tarkoitukseltaan samansisältöiset säätiöt yhdistettiin yhdeksi perustajasisarusten nimiä kantavaksi hyväntekeväisyyssäätiöksi. Se tukee taloudellisesti avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä ja heidän olosuhteitaan. Säätiön perusvarallisuus juontaa Starckjohannin rautakauppakonsernista, jonka historia alkaa Wiipurista vuonna 1868.

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

0 Funding opportunities