Ålands lagtings kanslikommission meddelar årligen i april - maj genom annons i de lokala tidningarna och genom publicering i finansieringsdatabasen för vetenskap och konst Aurora när ansökningar om stipendium ska vara inlämnade och beloppet som finns till fördelning.

http://www.lagtinget.ax/

Open calls

0 Funding opportunities

Closed calls

1 Funding opportunities
Name of funding opportunity
Call Opens - Closes
- 06.04.2021