Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Helmikuu
Apuraha K.V. Lindholmin lämpö- ja saniteettiteknillisen tutkimuksen edistämissäätiö
Apuraha Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö
Apuraha Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö
Apuraha Glaukooma Tukisäätiö Lux
Apuraha Otavan Kirjasäätiö
Apuraha Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Apurahat Ida Montinin Säätiö
Apurahat August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö
Apurahat Greta ja William Lehtisen säätiö
Apurahat Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES)
Apurahat Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen säätiö
Apurahat Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahat Kunnallisalan kehittämissäätiö
Apurahat WSOY:n kirjallisuussäätiö
Apurahat Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse
Apurahat Societas pro Fauna et Flora Fennica
Apurahat epilepsiatutkimukseen Epilepsiatutkimussäätiö
Apurahat Turun yliopiston opettajille, tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkimusryhmille Turun Yliopistosäätiö
CreaDemo-avustukset AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Lasten syöpäsäätiö Väreen apurahahaku Lasten syöpäsäätiö Väre
Maakohtainen apuraha - Japani Opetushallitus
Matka-apuraha Alkoholitutkimussäätiö
Matka-apurahat Syöpäsäätiön rahastot
Merenkulun ja meritekniikan apurahat Merenkulun säätiö
Oskari ja Siiri Vilamon rahaston ja Hämäläisten ylioppilassäätiön tutkimus- ja gradustipendit Hämäläisten ylioppilassäätiö
Stipendie Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse
Stipendier och understöd Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Tutkimusapuraha Urheiluopistosäätiö
Tutkimusapurahat Tauno Tönningin Säätiö
Understöd Harry Schaumans Stiftelse
Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikuntatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaareihin Tieteellisten seurain valtuuskunta
Wilson Center -stipendiaattihaku Woodrow Wilson International Center for Scholars
MaaliskuuSivun alkuun
Annual competition Royal Academy of Overseas Sciences
Stipendier Eugen Schaumans Fond
Stipendier Ellen, Hjalmar och Saga Waselius' stipendiefond
Stipendiet / Grants Stiftelsen Svenska Handelshögskolan / The Hanken Support Foundation
Stipendium Weikko Wilhelm Peltonens fond
Stipendium Med.lic. Bror August Henricssons stipendiefond
Tutkimusapurahat Helsingin kaupunki
Apurahat Suomen Onkologiayhdistys
Matka-apuraha Suomen Onkologiayhdistys
Apurahat Henry Fordin Säätiö sr.
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Stipendier, belöningar och understöd Waldemar von Frenckells stiftelse
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
Apuraha Suomen Luonnonsuojelun Säätiö
Apurahat Suomen MS-säätiö - Finlands MS-Stiftelse rs
Venäjän valtion apurahat Opetushallitus
Stipendit Liisa ja Aarre Koskenalustan säätiö
Apuraha Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apuraha Suomalais-Norjalainen Lääketieteen Säätiö - Finsk-Norska Medicinska Stiftelsen
Apurahat Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö
Apurahat Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto
Apurahat Lapsi ja Luonto Säätiö
Apurahat IPR University Center Association ry
Apurahat Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
Apurahat Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö
Apurahat OLVI-säätiö
Apurahat OKKA-säätiö
Apurahat tutkimukseen ulkomailla Tutkijat maailmalle
Apurahat vuodelle 2018 Lastentautien tutkimussäätiö sr
Apurahoja Satakunnan korkean teknologian säätiö
Betty Väänäsen ja Yhdistetyn rahaston apurahat Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) rahastot
DigiDemo-avustukset AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Innovaatiopalkinto Palosuojelurahasto
Julkaisutuki Musiikinedistämissäätiö MES
Koulutustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha Onnettomuustietoinstituutti OTI
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet
Tulevaisuuden pediatria -apuraha Lastentautien tutkimussäätiö sr
Tutkimusapuraha Reinhold Ekholmin säätiö
Tutkimustuki Musiikinedistämissäätiö MES
HuhtikuuSivun alkuun
Apurahat eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiselle Juliana von Wendtin säätiö
Draper Prize National Academy of Engineering (NAE)
Panda-palkinto Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen rahasto / Heidi Anderssonin rahasto
PoDoCo Program PoDoCo
NAF-apurahat hallinnon tutkimukselle 2017 Pohjoismaiden hallinnollinen liitto Suomen osasto ry - Nordiska administrativa förbundet Finska avdelningen rf
AV-tuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Kuoromatkatuki Musiikinedistämissäätiö MES
Pörssisäätiön apuraha Pörssisäätiö - Börsstiftelsen
Sukukansaohjelman apurahat Opetushallitus
Matka-apurahat Suomen Kirurgiyhdistys ry
Apuraha allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Apurahat akateemisiin jatko-opintoihin William ja Ester Otsakorven Säätiö
Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille 3-12 kuukaudeksi Opetushallitus
Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston apuraha lasten ja nuorten allergiaan ja astmaan keskittyvään väitöskirjatutkimukseen Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Sivun alkuun