Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Maaliskuu
Stipendit Liisa ja Aarre Koskenalustan säätiö
Apuraha Suomalais-Norjalainen Lääketieteen Säätiö - Finsk-Norska Medicinska Stiftelsen
Apuraha Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apurahat Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
Apurahat Satakunnan korkeakoulusäätiö
Apurahat Niilo Helanderin Säätiö
Apurahat Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto
Apurahat Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö
Apurahat Lapsi ja Luonto Säätiö
Apurahat OKKA-säätiö
Apurahat OLVI-säätiö
Apurahat Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö
Apurahat IPR University Center Association ry
Apurahat tutkimukseen ulkomailla Tutkijat maailmalle
Apurahat vuodelle 2018 Lastentautien tutkimussäätiö sr
Apurahoja Satakunnan korkean teknologian säätiö
Betty Väänäsen ja Yhdistetyn rahaston apurahat Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen (KLYY) rahastot
DigiDemo-avustukset AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Innovaatiopalkinto Palosuojelurahasto
Julkaisutuki Musiikinedistämissäätiö MES
Kevään apuraha Suomen tietokirjailijat ry
Koulutustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha Onnettomuustietoinstituutti OTI
Ranskan instituutin apurahat Ranskan instituutti Suomessa
Stipendier Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f.
Stipendier Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet
Tulevaisuuden pediatria -apuraha Lastentautien tutkimussäätiö sr
Tutkimusapuraha Reinhold Ekholmin säätiö
Tutkimustuki Musiikinedistämissäätiö MES
HuhtikuuSivun alkuun
Apurahat eläinkokeita korvaavien menetelmien kehittämiselle Juliana von Wendtin säätiö
Draper Prize National Academy of Engineering (NAE)
Maakohtainen apuraha - Kiina Opetushallitus
Panda-palkinto Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen rahasto / Heidi Anderssonin rahasto
PoDoCo Program PoDoCo
NAF-apurahat hallinnon tutkimukselle 2017 Pohjoismaiden hallinnollinen liitto Suomen osasto ry - Nordiska administrativa förbundet Finska avdelningen rf
AV-tuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Kuoromatkatuki Musiikinedistämissäätiö MES
Pörssisäätiön apuraha Pörssisäätiö - Börsstiftelsen
Sukukansaohjelman apurahat Opetushallitus
Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Senior Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Fortumin säätiön apurahat Fortumin Säätiö
Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin stipendi Ebeneser-säätiö
Matka-apurahat Suomen Kirurgiyhdistys ry
Apuraha allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Apurahat akateemisiin jatko-opintoihin William ja Ester Otsakorven Säätiö
Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille 3-12 kuukaudeksi Opetushallitus
Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston apuraha lasten ja nuorten allergiaan ja astmaan keskittyvään väitöskirjatutkimukseen Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
ToukokuuSivun alkuun
Lisa Andström -stipendi Zonta International District 20
Matka-apurahat kääntäjille FILI-Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Minervasäätiön Medix-palkinto / Minervastiftelsens Medix-pris / Medix Prize of the Minerva Foundation Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat hammaslääketieteelliseen tutkimukseen / Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning / Selma and Maja-Lisa Selander's fund for research in odontology Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Avustus Turun Kestävän Kehityksen Säätiö
Stipendit ja tutkimusmäärärahat Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Stipendit Työsuojelurahasto
Tutkimusapurahat Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Palosuojelurahasto
Tiedonjulkistamisen apurahat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tutkimusapurahat Miina Sillanpään Säätiö
Sivun alkuun