Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Maaliskuu
Stipendit Liisa ja Aarre Koskenalustan säätiö
Apuraha Suomalais-Norjalainen Lääketieteen Säätiö - Finsk-Norska Medicinska Stiftelsen
Apurahat Väinö ja Laina Kiven säätiö
Kevään apurahat Suomen tietokirjailijat ry
Avustus Turun Kestävän Kehityksen Säätiö
Kalevalaisten Naisten Liiton ja Kalevala Korun Kulttuurisäätiön apurahat 2018 Kalevala Korun Kulttuurisäätiö
Pörssisäätiön apuraha Pörssisäätiö - Börsstiftelsen
Apuraha OKKA-säätiö
Apurahat Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö
Apurahat OLVI-säätiö
Apurahat Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö
Apurahat Satakunnan korkean teknologian säätiö
Apurahat Satakunnan korkeakoulusäätiö
Apurahat Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto
Apurahat IPR University Center Association ry
Apurahat tutkimukseen ulkomailla Tutkijat maailmalle
Apurahat vuodelle 2019 Lastentautien tutkimussäätiö sr
DigiDemo-avustukset AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Julkaisutuki Musiikinedistämissäätiö MES
Kiinan kansantasavallan apurahat lukuvuodelle 2018-2019 Opetushallitus
Koulutustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Kuoromatkatuki Musiikinedistämissäätiö MES
Liikenneturvallisuustutkimuksen apuraha Onnettomuustietoinstituutti OTI
NHS apurahat Niilo Helanderin Säätiö
Stipendier Nordenskiöld-samfundet i Finland r.f.
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet
Tutkimusapuraha Reinhold Ekholmin säätiö
Tutkimustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Understöd William Thurings stiftelse
Venäjän valtion apurahat Opetushallitus
Vuokon Luonnonsuojelusäätiön apurahat 2018 Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
Yleinen apuraha Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
HuhtikuuSivun alkuun
Travelling Fellowship -apuraha Kirurgian edistämissäätiö
Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat Kuopion Seudun Hengityssäätiö
Panda-palkinto Maailman Luonnon Säätiö WWF, Suomen rahasto sr / Heidi Anderssonin rahasto
Stipendier ur Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond
Apurahat Suomen Onkologiayhdistys
AV-tuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
PoDoCo Program PoDoCo
Stöd till filmproduktioner Föreningen Konstsamfundet r.f.
Sukukansaohjelman apurahat Opetushallitus
Tulevaisuuden tekijät Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
NAF-apurahat hallinnon tutkimukselle 2018 Pohjoismaiden hallinnollinen liitto Suomen osasto ry - Nordiska administrativa förbundet Finska avdelningen rf
Senior Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Fortumin säätiön apurahat Fortumin Säätiö
BOFIT Visiting Researchers Programme Bank of Finland
Visiting Scholar Programme Bank of Finland
Apurahat August ja Lyydia Heinon stipendirahasto
Apurahat Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry. Mutku
Apurahat säveltäjille ja runoilijoille Majaoja-säätiö
Apurahat tieteelliseen tutkimukseen Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Hankeapurahat Pohjois-Suomen Terveydenhuollon Tukisäätiö (Terttu-säätiö)
Nuorten suomen ja sen sukukielten tutkijoiden tai tutkijoiksi aikovien opiskelijoiden apuraha Suomalais-Ugrilainen Seura
Sparbanksstiftelsen i Sjundeå sr - Bidragsansökan Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
ToukokuuSivun alkuun
Matka-apurahat kääntäjille FILI-Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Minervasäätiön Medix-palkinto / Minervastiftelsens Medix-pris / Medix Prize of the Minerva Foundation Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat hammaslääketieteelliseen tutkimukseen / Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning / Selma and Maja-Lisa Selander's fund for research in odontology Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Koulutustuki AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Stipendit Työsuojelurahasto
Tutkimusapurahat Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö
Apurahat Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Palosuojelurahasto
Kiinteistöalan Koulutussäätiön määrärahat 2018 Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Tutkimus- ja tutkijahuonestipendi Seurasaari-säätiö
Sivun alkuun