Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Tammikuu
Koulutusapurahat AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Apurahoja hyönteistieteelliseen tutkimukseen Suomen Hyönteistieteellinen Seura
Tiedeapuraha Tampereen kaupungin Tiederahasto
Tunnustuspalkinto Sydäntutkimussäätiö
A. D. Trendall Fellowship Institute of Classical Studies
Aimo Puromäen erikoisrahaston apurahat KAUTE-säätiö
Alli Paasikiven Säätiön apurahat Alli Paasikiven Säätiö
Apuraha Diabetestutkimussäätiö
Apuraha Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutkimus- ja koulutusrahasto
Apuraha Virustautien Tutkimussäätiö
Apurahat Patricia Seppälän säätiö sr
Apurahat Sääksisäätiö
Apurahat Korvatautien tutkimussäätiö
Apurahat Suomen Lähi-idän instituutin säätiö
Apurahat Vuorineuvos tekn. ja kauppat.tri h.c. Marcus Wallenbergin liiketaloudellinen tutkimussäätiö
Apurahat Maanmittausalan edistämissäätiö
Apurahat Karjalan Kulttuurirahasto
Apurahat Suomalainen Konkordia-liitto
Apurahat KAUTE-säätiö
Apurahat Metsämiesten Säätiö
Apurahat Yhdysvaltoihin Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton Apurahasäätiö
Chujo Watanabe -rahaston apuraha Japani-Suomi -yhdistys
Henkilökohtaiset apurahat Maud Kuistilan Muistosäätiö
Kaupunki- ja kohderahastot Alfred Kordelinin säätiö
Klassisen musiikin apurahat Viljo ja Maire Vuorion säätiö
Lihasteknisen tutkimuksen apuraha Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiö
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Niilo V. ja Lauri N. Santasalon erikoisrahaston apurahat KAUTE-säätiö
Psykiatrian Tutkimussäätiön apurahat Psykiatrian Tutkimussäätiö
Pätkä-apuraha Sarjakuvantekijät ry
Suomalainen Insinöörityöpalkinto Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Suuret kulttuurihankkeet Alfred Kordelinin säätiö
Tutkimus- ja matka-apurahat Eläinlääketieteen tutkimuksen tukisäätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
HelmikuuSivun alkuun
Apuraha Stiftelsen Alma och K.A. Snellman säätiö
Apurahahaku 2017 HPY:n Tutkimussäätiö - HTF:s Forskningsstiftelse
Apurahat Walter Ehrströmin säätiö
Matka-apurahat kääntäjille FILI-Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Apurahat Tekniikan edistämissäätiö
Tutkimusapurahat Aarne ja Aili Turusen säätiö
Kyösti Haatajan säätiön apurahat Kyösti Haatajan säätiö
Apurahat Suomen Tiedeseura
SKR:n Etelä-Karjalan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Etelä-Pohjanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Etelä-Savon rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Hämeen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Kainuun rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Keski-Pohjanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Keski-Suomen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Kymenlaakson rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Lapin rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pirkanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pohjois-Karjalan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pohjois-Pohjanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pohjois-Savon rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Päijät-Hämeen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Satakunnan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Uudenmaan rahaston apurahat Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Varsinais-Suomen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
Apuraha Emil Aaltosen Säätiö
Apurahat Tampereen tuberkuloosisäätiö
Apurahat Kiinan-tutkimukseen Joel Toivolan säätiö
Apurahat - Stipendier Oskar Öflunds Stiftelse sr
Matka-apurahat Suomen Parkinson-säätiö - Finlands Parkinson-stiftelse
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat Työsuojelurahasto
Tutkimusapuraha ja kohdeapuraha Suomen Parkinson-säätiö - Finlands Parkinson-stiftelse
Tutkimusmäärärahat Työsuojelurahasto
Tutkimusrahoitustuki Kansaneläkelaitos
Viipurin Tuberkuloosisäätiön apurahat Viipurin Tuberkuloosisäätiö
Apurahat Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Apurahat Elintarvikkeiden Tutkimussäätiö
Apurahat Huonekalusäätiö
Tutkijavierailuohjelma Suomen Lähi-idän instituutin säätiö
Apuraha K.V. Lindholmin lämpö- ja saniteettiteknillisen tutkimuksen edistämissäätiö
Apuraha Otavan Kirjasäätiö
Apuraha Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto
Apuraha Suomen Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö
Apurahat Ida Montinin Säätiö
Apurahat Hengityssairauksien tutkimussäätiö (HES)
Apurahat Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto
Apurahat Societas pro Fauna et Flora Fennica
Apurahat Kunnallisalan kehittämissäätiö
Apurahat August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö
Apurahat WSOY:n kirjallisuussäätiö
Apurahat Ella och Georg Ehrnrooths Stiftelse
Apurahat epilepsiatutkimukseen Epilepsiatutkimussäätiö
CreaDemo-avustukset AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Matka-apuraha Alkoholitutkimussäätiö
Merenkulun ja meritekniikan apurahat Merenkulun säätiö
Stipendie Gustaf B. Thordéns Stipendiestiftelse
Stipendier och understöd Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Stipendium Med.lic. Bror August Henricssons stipendiefond
Tutkimusapuraha Urheiluopistosäätiö
Tutkimusapurahat Tauno Tönningin Säätiö
Understöd Harry Schaumans Stiftelse
Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikuntatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaareihin Tieteellisten seurain valtuuskunta
MaaliskuuSivun alkuun
Annual competition Royal Academy of Overseas Sciences
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
Apuraha Suomen Luonnonsuojelun Säätiö
Stipendit Liisa ja Aarre Koskenalustan säätiö
Apuraha Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto
Apurahat Lapsi ja Luonto Säätiö
Apurahat Heikki Kuhan 100-vuotisrahasto
Apurahat Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö
Apurahat tutkimukseen ulkomailla Tutkijat maailmalle
Innovaatiopalkinto Palosuojelurahasto
Julkaisutuki Musiikinedistämissäätiö MES
Koulutustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet
Tutkimusapuraha Reinhold Ekholmin säätiö
Tutkimustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Sivun alkuun