Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Huhtikuu
Apurahat August ja Lyydia Heinon stipendirahasto
Apuraha allergiaan ja astmaan keskittyvään lääketieteelliseen väitöskirjaan tähtäävään tutkimustyöhön Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Apurahat Urmas Pekkalan Säätiö
Apurahat akateemisiin jatko-opintoihin William ja Ester Otsakorven Säätiö
Apurahat kansansivistystä edistäviin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin Kauppaneuvos Otto A. Malmin lahjoitusrahasto
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille 3-12 kuukaudeksi Opetushallitus
Tuki ulkomaiseen jatko-opiskeluun Jorma ja Märthä Sihvolan säätiö
Ulla ja Kari-Pekka Wilskan nimikkorahaston apuraha lasten ja nuorten allergiaan ja astmaan keskittyvään väitöskirjatutkimukseen Lounais-Suomen Allergiatutkimussäätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
ToukokuuSivun alkuun
Lisa Andström -stipendi Zonta International Piiri 20
Matka-apurahat kääntäjille FILI-Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus
Minervasäätiön Medix-palkinto / Minervastiftelsens Medix-pris / Medix Prize of the Minerva Foundation Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat hammaslääketieteelliseen tutkimukseen / Selma och Maja-Lisa Selanders fond för tandmedicinsk forskning / Selma and Maja-Lisa Selander's fund for research in odontology Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Avustus Turun Kestävän Kehityksen Säätiö
Mazzano Romanon residenssipaikat 2018 Väinö Tannerin Säätiö
Stipendit ja tutkimusmäärärahat Kiinteistöalan Koulutussäätiö
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Stipendit Työsuojelurahasto
Tutkimusapurahat Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
ASLA-Fulbright Graduate Grant Fulbright Center
Fulbright-Technology Industries of Finland Grants Fulbright Center
Apurahat Suomen Lääketieteen Säätiö
Apurahat ammatillisten oppilaitosten kehittämishankkeisiin William ja Ester Otsakorven Säätiö
Apurahat opettajille William ja Ester Otsakorven Säätiö
Apurahat ulkomaisiin opintoihin ja harjoitteluun William ja Ester Otsakorven Säätiö
Eino Jutikkalan rahaston apurahat Eino Jutikkalan rahasto
Emil Öhmannin Säätiön apurahat Emil Öhmannin Säätiö
Erityisavustukset tutkimus- ja kehittämishankkeisiin Palosuojelurahasto
Tiedonjulkistamisen apurahat Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta
Tutkimusapurahat Miina Sillanpään Säätiö
KesäkuuSivun alkuun
Apurahat Oiva Kuusisto Säätiö
Apurahat Agronomiliitto ry
Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailu Nuorisotutkimusseura ry.
MATINEn tutkimusmäärärahahaku vuodelle 2018 Puolustusministeriö
Apurahat väitöskirjatyöhön Osk. Huttusen Säätiö
Post-doc apuraha Osk. Huttusen Säätiö
Sivun alkuun