Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Joulukuu
Taideapurahat Samuel Huberin Taidesäätiö
Tiedeapuraha Tampereen kaupungin Tiederahasto
Apuraha K.J. Ståhlbergin säätiö
Apuraha Suomussalmen stipendirahasto
Apurahat Walter Ahlströmin säätiö
Karjalaan, karjalaisuuteen tai karjalaiseen kulttuuriin liittyvät apurahat Karjalan Säätiö
Stipendit ja apurahat Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto
TammikuuSivun alkuun
Soisalo-palkinto Sydäntutkimussäätiö
Suomen Riistanhoito-Säätiön stipendihaku Suomen Riistanhoito-Säätiö
Finland Project Grants Diabetes Wellness Suomi säätiö
Apurahat Korvatautien tutkimussäätiö
Apurahat Säätiöiden post doc -pooli
Osk. Huttunen Fellow-apuraha Cambridgen yliopistossa Osk. Huttusen Säätiö
Stipendit Työsuojelurahasto
Sydäntutkimusapurahat Sydäntutkimussäätiö
Apurahoja hyönteistieteelliseen tutkimukseen Suomen Hyönteistieteellinen Seura
Apurahat Sääksisäätiö
Apurahahaku 2018 HPY:n Tutkimussäätiö - HTF:s Forskningsstiftelse
Alli Paasikiven Säätiön haku Alli Paasikiven Säätiö
Apuraha Virustautien Tutkimussäätiö
Apuraha Suomen farmaseuttisen yhdistyksen tutkimus- ja koulutusrahasto
Apurahat Maanmittausalan edistämissäätiö
Apurahat Suomen Lähi-idän instituutin säätiö
Apurahat Ravitsemuksen Tutkimussäätiö
Apurahat Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö
Apurahat Diabetestutkimussäätiö
Apurahat Metsämiesten Säätiö
Apurahat 2018 Viipurin Tuberkuloosisäätiö
Apurahat ja avustukset Madetoja-säätiö
Apurahat Yhdysvaltoihin Suomi-Amerikka Yhdistysten Liiton Apurahasäätiö
Chujo Watanabe -rahaston apuraha Suomalais-Japanilainen Yhdistys ry
Diabetestutkimuksen apuraha Kyllikki ja Uolevi Lehikoisen säätiö
Henkilökohtaiset apurahat Maud Kuistilan Muistosäätiö
Karjalan Kulttuurirahaston apurahat Karjalan Kulttuurirahasto sr
Kaupunki- ja kohderahastot Alfred Kordelinin säätiö
Kuvajournalismin apurahat Patricia Seppälän säätiö sr
Matka-apurahat Suomen Parkinson-säätiö - Finlands Parkinson-stiftelse
Pätkä-apuraha Sarjakuvantekijät ry
Ralph Gräsbecks stipendium för Laboratoriemedicin - Ralph Gräsbeck -apuraha laboratoriolääketieteeseen - Ralph Gräsbeck grant for Research in Laboratory Medicine Minervasäätiö - Minervastiftelsen - Minerva Foundation
Stipendit Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Suomalainen Insinöörityöpalkinto Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Suuret kulttuurihankkeet Alfred Kordelinin säätiö
Tutkimus- ja kohdeapuraha Suomen Parkinson-säätiö - Finlands Parkinson-stiftelse
HelmikuuSivun alkuun
Apuraha Stiftelsen Alma och K.A. Snellman säätiö
SKR:n Etelä-Karjalan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Etelä-Pohjanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Etelä-Savon rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Keski-Suomen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Kymenlaakson rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pirkanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pohjois-Pohjanmaan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Pohjois-Savon rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Päijät-Hämeen rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Satakunnan rahasto Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n Uudenmaan rahaston apurahat Suomen Kulttuurirahasto
Tutkimusapurahat Aarne ja Aili Turusen säätiö
Tutkimusrahoitustuki Kansaneläkelaitos
Koulutustuki AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Apuraha Emil Aaltosen Säätiö sr
Apurahat Tampereen tuberkuloosisäätiö
Apurahat Suomen Metsätieteellinen Seura ry
Apurahat Huonekalusäätiö
Apurahat August Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö
Aktiastiftelsen i Korsholm - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Aktiastiftelsen i Malax - Verksamhetsbidrag för 2018 Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Apuraha Otavan Kirjasäätiö
Apuraha K.V. Lindholmin lämpö- ja saniteettiteknillisen tutkimuksen edistämissäätiö
Apurahat Kunnallisalan kehittämissäätiö
Apurahat WSOY:n kirjallisuussäätiö
Apurahat Hengityssairauksien tutkimussäätiö
Apurahat Societas pro Fauna et Flora Fennica
Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) maa- ja elintarviketaloutta koskevat tutkimus- ja kehittämismäärärahat Maa- ja metsätalousministeriö
Matka-apuraha tohtorikoulutettavalle FinTAC ry
Merenkulun ja meritekniikan apurahat Merenkulun säätiö
Sparbanksstiftelsen i Petalax - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Tutkimusapurahat Tauno Tönningin Säätiö
Vörå Sparbanks Aktiastiftelse - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Sivun alkuun