Aurora -tietokanta

Aurora Print

Umpeutuvat rahoitushaut

Rahoitushaun nimi Rahoittaja
Haku päättyy
Elokuu
Psykososiaalisen syöpätutkimuksen apurahat Syöpäsäätiön rahastot
Suurapuraha ja tutkimus- ja väitöskirja-apurahat Syöpäsäätiö
Apuraha Kansan Sivistysrahasto
Apurahat Lounaissuomalaiset Syöpärahastot
Apurahat Sairaanhoitajien koulutussäätiö
Apurahat Rakennustuotteiden Laatu Säätiö
Apurahat Suomen Aivosäätiö
Apurahat Kunnallisalan kehittämissäätiö
Apurahat Seivästösäätiö
Apurahat Ravitsemuksen Tutkimussäätiö
Elokuun päähaku Alfred Kordelinin säätiö
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Nuorten taiteilijoiden apurahat Suomen taideyhdistys
SKR:n liikkuvuusapuraha Suomen Kulttuurirahasto
SKR:n residenssipaikat vuodelle 2018 Suomen Kulttuurirahasto
Stipendit Musiikintekijöiden rahasto
Tunnustuspalkinto Väinö Kannisto -rahasto
Tutkimusapurahat Arvo ja Lea Ylppö säätiö
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
SyyskuuSivun alkuun
Apurahat Munuaissäätiö - Njurstiftelsen
Apurahat Kirkon tutkimuskeskus
Apurahat vuodelle 2018 Orionin Tutkimussäätiö
Apurahat Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Apurahat Säätiöiden post doc -pooli
Apurahat Yrjö Jahnssonin säätiö sr
Apurahat ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen tutkimukseen sekä tutkimustiedon viestintään ja jalkauttamiseen Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
Elävän musiikin tuki Musiikinedistämissäätiö MES
Koneen Säätiön vuosittain haettavat apurahat Koneen Säätiö
Kuvataiteen apurahat Paulon Säätiö
Liikesivistyksen apurahat Paulon Säätiö
Lääketieteen apurahat Paulon Säätiö
Stipendier och understöd Ålands kulturstiftelsens fond för åländsk medicinsk forskning
Stöd till filmproduktioner Föreningen Konstsamfundet r.f.
Säveltaiteen apurahat Paulon Säätiö
Tiedotus- ja koulutusmäärärahat Työsuojelurahasto
Tutkimusmäärärahat Työsuojelurahasto
Työskentelytuki Musiikinedistämissäätiö MES
Understöd för medicinsk forskning Einar och Karin Stroems stiftelse
Apurahat Instrumentariumin tiedesäätiö
Apurahat Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö - Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse
Kehittämisavustukset Helsingin kaupunki
Jorma Ollila Grant Nokia Oyj:n säätiö
Nokia Scholarship Nokia Oyj:n säätiö
Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahat Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto
Apurahat Auramo-säätiö
Koulutustuki AVEK (Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus)
Taide- ja kulttuuriavustukset, yli 50 000 euroa Helsingin kaupunki
Apurahat Kunnanlääkäri Uulo Arhion rahasto
Apurahat yrittäjyyden ja PK-yritysten tutkijoille Pienyrityskeskuksen tukisäätiö
Edvard Richter -apuraha Suomen taideyhdistys
Palkinnot ja apurahat Werner Hacklinin säätiö
Syksyn apurahat luovaan kirjalliseen työskentelyyn Suomen tietokirjailijat ry
Tutkimusapuraha Lääketieteen lisensiaatti Paavo Ilmari Ahvenaisen Säätiö
Aktia-stiftelsen i Hangö sr - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas sr - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Alkoholitutkimussäätiön kannustuspalkinto alkoholiaiheisten pro gradu -töiden tekijöille Alkoholitutkimussäätiö
Apuraha K.V. Lindholmin lämpö- ja saniteettiteknillisen tutkimuksen edistämissäätiö
Apurahat Niemi-säätiö
Apurahat Varsinais-Suomen Emäntäkoulutuksen Kannatusyhdistys ry
Apurahat Ulla Tuomisen säätiö
Apurahat Silmä- ja kudospankkisäätiö - Ögön- och vävnadsbankstiftelsen
Apurahat Juho Vainion Säätiö
Apurahat OLVI-säätiö
Apurahat Paavo Nurmen Säätiö
Apurahat TOP-säätiö
Apurahat Aarne Koskelon säätiö
Apurahat Metallinjalostajien rahasto
Apurahat alkoholi- ja huumetutkimukseen sekä rahapelihaittojen tutkimukseen Alkoholitutkimussäätiö
Apurahoja Satakunnan korkean teknologian säätiö
Forskarstipendier Victoriastiftelsen
Heikki Kauppisen rahaston apuraha Suunnistussäätiö
Julkaisutuki Musiikinedistämissäätiö MES
Koulutustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Matka-apuraha Alkoholitutkimussäätiö
Matka-apuraha termoanalyysin tutkimusalan tohtoriopiskelijoille FinTAC ry
Nimikkorahaston apurahat Tampereen Yliopiston Tukisäätiö
Sparbanksstiftelsen i Tenala - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Stipendier Hans Bang Stiftelsen
Stipendier Föreningen Konstsamfundet r.f.
Stipendier och understöd Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond
Stipendier och understöd Svensk-Österbottniska Samfundet
Studiestipendier Victoriastiftelsen
Studieunderstöd Petter och Margit Forsströms stiftelse
Sukukansaohjelman apurahat Opetushallitus
Tutkimusapuraha 2018 Urheiluopistosäätiö
Tutkimusapurahat Kuopion yliopistosäätiö
Tutkimustuki Musiikinedistämissäätiö MES
Työturvallisuusapurahat Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)
Vimma-kulttuuripalkinto Tukilinja
LokakuuSivun alkuun
Tutkimusapurahat Yksityisyrittäjäin Säätiö
Apuraha Vuorineuvos V.A. Kotilaisen Säätiö
AV-tuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Stipendier/understöd K. Albin Johanssons stiftelse
Stipendit Työsuojelurahasto
Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Senior Fellowship Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Suurapuraha - Storstipendium Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Symposium 2019 Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Varttunut tutkija - Etablerad forskare Sigrid Jusélius Stiftelse - Sigrid Juséliuksen Säätiö
Apurahat Raisio Oyj:n Tutkimussäätiö
Vammaistutkimusapuraha Tukilinja
Albert Hämäläisen rahaston apuraha Suomalais-Ugrilainen Seura
Apuraha Otavan Kirjasäätiö
Apuraha Tietotekniikan tutkimussäätiö
Apurahat IPR University Center Association ry
Apurahat Säästöpankkien Tutkimussäätiö
Apurahat Georg Malmstén -säätiö
Apurahat ja avustukset Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto
Apurahat, stipendit Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö
Markkinointi- ja vientituki Musiikinedistämissäätiö MES
Sparbanksstiftelsen i Ingå - Understöd Aktiastiftelserna | Sparbanksstiftelserna
Suomen kielen apurahat jatko-opiskelijoille ja tutkijoille 3-12 kuukaudeksi Opetushallitus
Valtion avustukset kansainvälisiin konferensseihin, liikuntatieteellisiin konferensseihin ja kansallisiin seminaareihin Tieteellisten seurain valtuuskunta
Äänitetuotantotuki Musiikinedistämissäätiö MES
Sivun alkuun