Aurora -tietokanta

Aurora Print

Stipendier, belöningar och understöd

Rahoitushaun nimi:

Stipendier, belöningar och understöd

Rahoittaja:

Waldemar von Frenckells stiftelse

Rahoittajan kotisivut:

www.foundationweb.net

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Ei ilmoitettu

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Taiteiden tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Maa- ja metsätaloustieteet
 • Elintarviketieteet
 • Eläinlääketiede
 • Kotieläintiede, maitotaloustiede
 • Maatalouden bioteknologia
 • Maatalous ja metsätieteet
 • Luonnontieteet
 • Avaruustieteet ja tähtitiede
 • Biotieteet
 • Fysiikka
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Tilastotiede
 • Ympäristön tutkimus
 • Tekniikka
 • Arkkitehtuuri
 • Kone- ja valmistustekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Nanoteknologia
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
 • Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
 • Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
 • Teollinen bioteknologia
 • Ympäristön bioteknologia
 • Ympäristötekniikka
 • Lääke- ja terveystieteet
 • Biolääketiede
 • Farmasia
 • Hammaslääketieteet
 • Hoitotiede
 • Kansanterveystiede
 • Kliiniset lääketieteet
 • Liikuntatiede
 • Lääketieteen bioteknologia
 • Neurotieteet
 • Oikeuslääketiede
 • Terveystieteet

Arkkitehtuuri, Avaruustieteet ja tähtitiede, Biolääketiede, Biotieteet, Elintarviketieteet, Eläinlääketiede, Farmasia, Filosofia, Fysiikka, Geotieteet, Hammaslääketieteet, Historiatieteet ja arkeologia, Hoitotiede, Kansantaloustiede, Kansanterveystiede, Kasvatustieteet, Kemia, Kielitieteet, Kliiniset lääketieteet, Kone- ja valmistustekniikka, Kotieläintiede, maitotaloustiede, Kulttuurien tutkimus, Liiketaloustiede, Liikuntatiede, Logopedia, Lääketieteellinen tekniikka, Lääketieteen bioteknologia, Maantiede, Maatalouden bioteknologia, Maatalous ja metsätieteet, Matematiikka, Materiaalitekniikka, Media- ja viestintätieteet, Nanoteknologia, Neurotieteet, Oikeuslääketiede, Oikeustiede, Psykologia, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Sosiaalitieteet, Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka, Taiteiden tutkimus, Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka, Teollinen bioteknologia, Teologia, Terveystieteet, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön bioteknologia, Ympäristön tutkimus, Ympäristötekniikka

Erityisehdot

Stiftelsens ändamål är att genom stipendier, belöningar och understöd åt enskilda finska medborgare eller i Finland verksamma samfund, föreningar och institutioner befordra vetenskaplig forskning samt belöna medborgerlig, fosterländsk och/eller kulturell gärning och att understöda socialt eller vetenskapligt inriktad verksamhet. Ansökningar riktade till stiftelsen indelas i två huvudkategorier, "Vetenskapliga" och "Allmänna", vilka behandlas av två skilda beredningsnämnder inom stiftelsen. Forskningsunderstöd beviljas enbart för postgradual forskning.

Hakumenettely

Skapa en ny ansökan och fyll i tillhörande blanketter via denna länk: https://apurahat.fi/frehaku/UserLogin.aspx.

Ansökan, som bör vara stiftelsen tillhanda senast den 15 mars, bör sändas till adressen: Waldemar von Frenckells stiftelse, Nordea Private Banking, Alexandersgatan 36 B 3, 00020 Nordea.

Yhteystiedot

http://www.foundationweb.net/frenckell/kontakt.html