Aurora -tietokanta

Aurora Print

Apurahat - Stipendier

Rahoitushaun nimi:

Apurahat - Stipendier

Rahoittaja:

Oskar Öflunds Stiftelse sr

Rahoittajan kotisivut:

www.oskaroflund.fi

Hakuajan aloituspäivämäärä:

Hakuajan päättymispäivämäärä:

Hakualat:

Näytä
 • Humanistiset tieteet ja teologia
 • Filosofia
 • Historiatieteet ja arkeologia
 • Kielitieteet
 • Kulttuurien tutkimus
 • Teologia
 • Yhteiskunta-, talous- ja käyttäyt...
 • Kansantaloustiede
 • Kasvatustieteet
 • Liiketaloustiede
 • Logopedia
 • Media- ja viestintätieteet
 • Oikeustiede
 • Psykologia
 • Sosiaalitieteet
 • Valtio-oppi, hallintotiede
 • Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede
 • Luonnontieteet
 • Avaruustieteet ja tähtitiede
 • Biotieteet
 • Fysiikka
 • Geotieteet
 • Kemia
 • Maantiede
 • Matematiikka
 • Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
 • Tilastotiede
 • Ympäristön tutkimus

Avaruustieteet ja tähtitiede, Biotieteet, Filosofia, Fysiikka, Geotieteet, Historiatieteet ja arkeologia, Kansantaloustiede, Kasvatustieteet, Kemia, Kielitieteet, Kulttuurien tutkimus, Liiketaloustiede, Logopedia, Maantiede, Matematiikka, Media- ja viestintätieteet, Oikeustiede, Psykologia, Sosiaalitieteet, Teologia, Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet, Tilastotiede, Valtio-oppi, hallintotiede, Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede, Ympäristön tutkimus

Erityisehdot

Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla. Vuonna 2018 apurahoja jaetaan kulttuuriin ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

---

Stiftelsens ändamål är att stöda inhemsk allmännyttig verksamhet genom att utdela understöd åt personer och samfund som verkar inom vetenskapens och kulturens olika områden. År 2018 utdelas understöd för kulturell verksamhet och allmännyttiga ändamål.

Hakumenettely

Hakemus tehdään säätiön verkkopalvelussa ja lähetetään sähköisesti. Katso tarkemmat tiedot säätiön WWW-sivuilla: http://www.oskaroflund.fi.

---

Ansökan görs i stiftelsens webbtjänst och skickas elektroniskt. Se närmare information på stiftelsens webbplats: http://www.oskaroflund.fi.

Yhteystiedot

Oskar Öflunds Stiftelse, PL 383, 00101 Helsinki, s-posti: info(at)oskaroflund.fi

Oskar Öflunds Stiftelse, PB 383, 00101 Helsingfors, e-post: info(at)oskaroflund.fi